Tysk Dommer Erklærer Maskepåbud Ulovlig og Skadelig for Barn

Som rapportert i The Epoch Times vedtok Oklahoma-lovgiveren nylig et lovforslag som forbyr maskemandater i skolene. I Tyskland har maskemandater på skoler også vært under mikroskopet, med en ekstraordinær dom som ble gitt i april, og fremhevet problemet.

8. april forbød Weimar tingrett to skoler i dette distriktet fra å håndheve maskemandater, sosiale distansekrav og rask COVID-19-testing på elevene sine. Retten påla også skolene å ikke lenger drive fjernundervisning.

Avgjørelsen fulgte rettslige skritt fra moren til to elever, henholdsvis 8 og 14 år, ved en av skolene, som hevdet at slike tiltak forårsaket fysisk, psykologisk og pedagogisk skade på barna hennes, samt utgjorde et brudd på hennes barn og foreldrerettigheter i henhold til tysk og internasjonal lov.

Dommeren Christian Dettmar opprettholdt dette argumentet og bemerket at maskemandater og sosiale distansekrav for barn ikke bare forårsaket skaden nevnt ovenfor, men var i strid med artikkel 2 og 6 i den tyske grunnloven, som garanterer rettighetene til frihet til individuell utvikling, utdanning og foreldrehjelp.

Les-mer