shutterstock_1899410209_810_500_75_s_c1

21 av 22 nylig vaksinerte prester i fransk aldershjem tester positive for COVID