Mike Lindell: Trump vant Maricopa County med 80.000 stemmer

80.000 stemmer ?!

Det er en ganske stor margin etter noens standard. Maricopa fylkesrevisjon fortsetter, og demokrater ser ut til å være forsteinede over det som kommer ut.

Den slettede databasen som ble gjenopprettet, men i lengst tid ble peddlet som ikke noen gang, de eksplosive funnene til Matt DePerno og andre uregelmessigheter kommer stadig til syne.

Ser ut som Mike Lindell hadde noe …… selv om han ikke får det til syvende og sist, er han definitivt ikke i gang med ‘grunnløse’ påstander.

Les-mer