Lov om forbud mot COVID-19 ‘vaksinepass’ mislykkes i Arizona-lovgivningen

Et forsøk fra lovgivere i Arizona på å forby statlige og lokale myndigheter fra å pålegge COVID-19 «vaksinepas» mislyktes tidligere denne uken.

Tiltaket, House Bill 2190, ble introdusert i midten av april og forsøkte å forby forretningsenheter fra å kreve at en person skulle fremlegge bevis på vaksinasjon.

“En forretningsenhet som driver forretning i denne staten [Arizona], kan ikke kreve at en person oppgir til forretningsenheten eller en tredjeparts online applikasjon om personen har eller ikke har mottatt en covid-19-vaksine eller en vaksine for å adressere noen variant av covid-19 som et vilkår for å motta enhver tjeneste, produkt eller opptak til et arrangement eller et sted, ”ifølge teksten (pdf).

Lovgivningen ville også ha forhindret offentlige universiteter i Arizona, så vel som fylkeskommuner, lokale og statlige myndigheter fra å kreve at folk skulle bevise vaksinasjon. Helsepersonell ville ha fått kreve bevis på vaksinasjon, men det ville være forbudt å avvise tjenester basert på noens vaksinasjonsstatus.

«En helseinstitusjon kan ikke nekte en pasient eller en bosatt helsetjeneste basert på personens vaksinasjonsstatus,» heter det i lovforslaget.

Alle som bryter med den nye loven, ville ha utsatt for en forseelse i klasse 3, som straffes med en bot på opptil $ 500 og ikke mer enn 30 dagers fengsel.

Les-mer