Locally-grown-food-supply

"Ikke-GMO" -Matvarer dyrkes i kloakkslam og sprayes med glyfosat og plantevernmidler