Om oss

Dette nettstedet drives med et formål om å tilby alternative nyheter til Norges befolkning. Vi samler videoer, podcaster og intervjuer fra populære nyhetsformidlere i den alternative arenaen. Vi tar ikke ansvar for innholdet presentert på dette nettstedet. Ansvaret ligger hos den enkelte kanal og nyhetsformidler, da vi bare speiler dette innholdet på denne nettsiden. Du må bruke din egen vurderingsevne og selv avgjøre hva du vil tro på og ikke.

Nettstedet drives med et mål om opplysning, men er nødt til å finansiere drift og vedlikehold ved bruk av annonser, sponsede koblinger etc. Derfor vil noe av innholdet på dette nettstedet føre til at vi får en provisjon for klikk eller kjøp.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Vi tar ikke ansvar for innholdet og oppfordrer hver enkelt leser til å gjøre egen research og stille sine egne spørsmål. Vi formidler informasjon som ikke er “Main-Stream”. Vi mener alle har rett på alternative vinklinger enn det som er standard i dagens massemedia-bilde.

Alle bilder, logoer og tekst er eid av de respektive medier.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller kommentarer kan du benytte kontaktskjemaet nedenfor. Vi besvarer ikke henvendelser knyttet til konkrete artikler og innhold på denne nettsiden.

Pass på at adressen blir riktig, ellers kan vi ikke besvare din henvendelse.