«Ikke-GMO» -Matvarer dyrkes i kloakkslam og sprayes med glyfosat og plantevernmidler

(Natural News) Som Food Babe har riktig påpekt, dyrkes matvarer som er merket «Ikke-GMO» fremdeles i slam fra mennesker og sprayes med glyfosat og plantevernmidler.

Med 20 amerikanske stater som nå legaliserer oppløsningen av døde menneskekropper og skyller dem inn i kommunale kloakksystemer – «menneskelig kjøtt goo» fenomen – er det nå et faktum at menneskelig kjøttavfall og menneskelig kloakkslam blir spredt på matbruk over hele Amerika for å dyrke matvarer som kan merkes som «ikke-GMO.»

“Ikke-GMO-prosjektverifiserte” matvarer kan dyrkes i bioslam som inneholder brukte feminine hygieneprodukter (som tamponger), oppløste legemer av mennesker smittet med covid piggproteiner, lett industriavfall fra sykehus og tannlegekontorer, p-piller og annet farlig stoffer som skylles inn i kommunale avløpsanlegg.

Spredning av bioslam på matavlinger over hele Amerika er fullstendig dokumentert i filmen min «Biosludged», som er gratis å se på Biosludged.com.

Les-mer