HRR-2021-05-21-Situation-Update

"Ikke-GMO" -Matvarer dyrkes i kloakkslam og sprayes med glyfosat og plantevernmidler