GetFile

Meningsmåling: Nesten to tredjedeler sier at politikk påvirket Faucis COVID-avgjørelser