Federal Reserves Styreleder: Inflasjon kan være verre enn forventet, generøse arbeidsledighetsytelser hindret folk i å jobbe

Jerome Powell, styreleder i Federal Reserve, sa under en pressekonferanse onsdag at inflasjonen kunne være verre enn det som opprinnelig var forventet, og at de «sjenerøse dagpengene» bidro til at folk ikke jobbet.

«Etter hvert som gjenåpningen fortsetter, kan flaskehalser, ansettelsesvansker og andre begrensninger fortsette å begrense hvor raskt tilbudet kan justeres, noe som øker muligheten for at inflasjonen kan vise seg å være høyere og mer vedvarende enn vi forventet,» sa Powell.

«Vår nye ramme for pengepolitikken understreker viktigheten av å ha godt forankrede inflasjonsforventninger, både for å fremme prisstabilitet og for å styrke vår evne til å fremme vårt brede og inkluderende maksimale sysselsettingsmål.»

Powell bemerket angivelig også at «sjenerøse dagpenger» var blant faktorene som hindret amerikanerne i å gå tilbake til jobb.