Covid-19-Coronavirus-Nurse-Hospital-Waiting-List-Testing

Europeisk database viser 405 250+ Covid vaksineskader, 10 570+ dødsfall (hittil)