carlson20210601_810_500_75_s_c1

‘Medisinske Jim Crow har kommet til Amerika’: Tucker Carlson Angriper Fremveksten av Vaksinebasert Segregering