Biden tilbakekaller Trump-ordren som beskytter brukere mot sensur på sosiale medier

President Joe Biden opphevet denne uken en ordre fra den forrige Trump-administrasjonen som forsøkte å beskytte brukere mot urettferdig eller villedende innholdsbegrensningspraksis fra Big Tech-selskaper.

Effekten av tilbakekallingen vil kreve at direktøren for kontoret for ledelse og budsjett og lederne for utøvende avdelinger tar skritt for å oppheve ethvert regelverk eller politikk som håndhever tidligere president Donald Trumps utøvende ordre med tittelen «Preventing Online Censorship», som ble signert i Mai i fjor.

Trumps ordre forsøkte å forhindre sosiale medieselskaper som Twitter, Facebook og YouTube fra å moderere brukernes innhold i det hans administrasjon sa ble gjort på en ubalansert og inkonsekvent måte. Bestillingen siterte eksempler fra Twitter som la til «faktasjekkende etiketter» til visse tweets på en måte som administrasjonen sa tydelig gjenspeiler politisk skjevhet.

Twitter la til en «faktasjekkende» etikett på to av Trumps tweets to dager før presidenten utstedte sin ordre. Trump beskyldte Twitter for å «bruke selektivt» advarseletiketter, og hevdet at en slik handling utgjorde politisk aktivisme.

Bidens ordre søker også å tilbakeføre ansvarsbeskyttelse i henhold til seksjon 230 i 1996 Communications Decency Act. Denne loven fritar i stor grad nettplattformer fra ansvar for innhold som er lagt ut av brukerne, selv om de kan holdes ansvarlige for innhold som bryter med lovgivning om handel med sex eller åndsverk.

Les-mer