1C_Sir_Francis_Galton_and_quot

Eugenikk, den fjerde industrielle revolusjonen og sammenstøtet mellom to systemer